Новостной блок

Решение правления Федерации от 02.10.2017 года № 35-ф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.08.2017 года в культурно-спортивном комплексе "Хуреш" состоялось Чемпионат РТ по борьбе хуреш, посвященный празднику животноводов "Наадым" и 96-летию

Пресс-релиз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чоннун кичээнгейинге дыннадыг!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 14-те биле 15-те болуп эртер НААДЫМНЫҢ тыва ХҮРЕШ маргылдааларынче национал ТЫВА ХЕПТИГ келген КӨРҮКЧҮЛЕРНИ төлевир чок ХАЛАС киирер деп Тыва Республиканың тыва Хүреш Федерациязы дыңнадып тур!

 

Негелделер: 

Пресс-релиз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пресс-релиз

 

29.07.2017 года в культурно-спортивном комплексе "Хуреш" состоялось Республиканское соревнование по борьбе хуреш на призы Федерации тувинской национальной борьбы "Хуреш" Республики Тыва среди борцов не имеющих почетных званий.

 

Главный судья - Монгуш В.К.

Главный секретарь - Чадамба А.А.

 

Федерациянын дыннадыы!!!

2016 чылдын октябрь 29-та Монгун-Тайга кожууннун шанналы дээш ай санында чанчыл болуп эртип турар "Субедей" спортчу-ордузунда тыва хуреш маргылдаазынга, Чоон-Хемчиктин могези Монгуш Рафаель биле Тандынын могези Оюн Эрестин аразынга болган спортчу эвес аажы-чанын коргускен таварылга дээш Тыва Республиканын тыва национал "Хуреш" Федерациязы бо таварылганы сайгарары-биле тускай комиссиянын ажылын чорудуп эгелей бергенин дыннадып тур.

Аяс.Кула.Март-оолович.

Кула Аяс Март-оолович 1987 чылда Мөңгүн-Тайга кожуунуң Кызыл-Хая суурга төрүттүнген.

Мөңгүн-Тайга кожуунуң Чаан Мөгези.
Чедиишкиннери:Республика чергелиг Тыва Хүреш маргылдааларынга хөй удаа шаңналдыг черлерже кирип база шүглүп турган,Республика чергелигдиг сумо Хүрешке үжүүрлешкен.

Семис-оол.Опанас.Кууларович.

Семис-оол Опанас Кууларович 1979 чылда Чоон-Хемчик кожуунун Бажын-Алаак суурга торутунген.

Тыва Хүреш.

Тыва мөгелеривиске бедик хей-аъттыг хүрежирин күзеп каалыңар!
2016 чылда Сумо хүрешке Делегей Чемпионады июль 28-те Моолдуң найысылалы Улаан-Батор хоорайга болуп эртер. Ол чемпионаттың мурнунда 2016 чылдың июль 16-да Кызыл хоорайга Монгуш Радислав Алаш-ооловичиниң чырык адынга тураскааткан сумо хүрешке делегей деңнелдиг улуг маргылдаа болур, ук маргылдаага Россияның чыынды командазы бүрүнү-биле келири көрдүнүп турар.
Делегей чергелиг сумо хүрешке маргылдаа соонда, июль 17 хүнүнде тыва хүрешке делегей чергелиг улуг маргылдаа болур!

Страницы