Стихи о борцах

Тываның Арзылаң мөгези Түлүш Сайын-Белекке.

ТУУРАЙ БЕРГЕН АВЫРГА СЕН.. 

Шүглүр дээнде шүүдел билбес 
Шүүргедекчи хартыга сен
Туружуң ылап ээлеп тыпкан 
Туурай берген авырга сен. 

Уян улус ыглай каапкаш 
Удур дедир куспактажып 
Кадыг эрлер кускуннажып
Канчап турбаан дээр ону. 

Чоннуң ынак мөгези деп
Чолдуг атка төлептиг сен 
Төрээн Тыва чуртувустуң 
Төөгүзүнүң маадыры сен. 

Вадим Чыкай. Шын солун, сентябрь 13, 2014 ч
7.09.2014 Таджикистан.