Песни о борцах

КҮЧҮТЕН МӨГЕ

Адазының оглу борга адаан кончуг
Аъды эрткеш, боду шүүрге төөгү дижир
Ону чугле санныг кижи шыдапкан дээр
Оларның ам аразында күчүтен бар....

Чус-чус чылда чаңгыс катап төрүттүнер
Үлегери салгалдарга мөңге артар
Анаа канчап ындыг мөге чаяаттынар
Аяс дээрниң авыралы айдызаан боор

Каш-ла салгал уксаа-биле дамчып кээрге
Кандыг ие бодараарга мөге болур
Кандыг ада оглу девип үнүп кээрге
Караан чажын бүдүү чодуп орар ирги???

Чүс-чүс чылда чаңгыс катап төрүттүнер
Үлегери салгалдарга мөңге артар
Анаа канчап ындыг мөге чаяаттынар
Аяс дээрниң авыралы айдызаан боор

Ыдык Өгде хурээлер дег тайга сынга
Ынай чаштан артыжадып өскен болгаш
Делегейге күчүтенниң күчү-күжү
Девий бээрге деңнежиирлер тывылбаан дээр.

Чүс-чүс чылда чаңгыс катап төрүттүнер
Үлегери салгалдарга мөңге артар
Анаа канчап ындыг мөге чаяаттынар
Аяс дээрниң авыралы айдызаан боор.

Сөзү: Арзылаң мөге Кара-Сал Седен-Очур
Аялгазы: Сарыглар Адыгжы