Чоннун кичээнгейинге дыннадыг!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 14-те биле 15-те болуп эртер НААДЫМНЫҢ тыва ХҮРЕШ маргылдааларынче национал ТЫВА ХЕПТИГ келген КӨРҮКЧҮЛЕРНИ төлевир чок ХАЛАС киирер деп Тыва Республиканың тыва Хүреш Федерациязы дыңнадып тур!

 

Негелделер: 

1. Эр кижи национал тыва бөрттүг азы шляпа-бөрттүг, тоннуг, кадыг идиктиг болур ужурлуг;

2. Кыс кижи национал тыва тоннуг болур ужурлуг.

 

Наадым-биле, эргим чонувус!